O Firmie

August HRSkuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jest warunkiem sukcesu każdej firmy oraz miarą postrzegania jej wizerunku. W czym tkwi istota skutecznego kierowania ludźmi? W jaki sposób dobierać metody, instrumenty i procedury utrwalające pożądane kwalifikacje i postawy wobec pracy? Czy można pogodzić aspiracje pracowników ze społecznym poczuciem ładu i sprawiedliwości?

 • Współczesny trend zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach orientuje się na przekształcenia zasobów ludzkich w kapitał, od którego w wysokim stopniu zależy wartość firmy.
 • Kapitałem są ludzie trwale związani z firmą i jej misją, umiejący współpracować, o kreatywnych postawach i kwalifikacjach.Kapitał ludzki stanowi siłę napędową rozwoju firmy. Kryje w sobie niezwykłe możliwościmotywacyjne, ujawniające się w efekcie skutecznego zarządzania organizacją, ukierunkowanego na misję i strategiczne cele firmy.Nieodłącznym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest obsługa zagadnień kadrowo płacowych personelu.W obliczu nieustannej ewolucji ustawodawstwa w tym zakresie wielu przedsiębiorców zmuszonych jest do ciągłego śledzenia wydawnictw prawnych, co niejednokrotnie odbywa się kosztem czasu, który mogliby poświęcić działalności statutowej.O ile w dużych firmach do tego typu działalności oddelegowane są odrębne komórki organizacyjne, to małe i średnie przedsiębiorstwa stoją przed perspektywą utworzenia

  kosztownego stanowiska do obsługi kadrowo-płacowej lub posiadania błędnie sporządzonej dokumentacji i permanentną obawą kontroli odnośnych urzędów.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw, specjaliści firmy proponują Państwu profesjonalną obsługę kadrowo-płacową, szkolenia, jak również inne elementy zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Zapewniamy podstawową i profesjonalną obsługę wymaganą przez ustawodawcę w zakresie:

  kadry

  płace

  BHP

 • Organizujemy warsztaty i szkolenia dla pracowników oraz kadry kierowniczej zarówno stacjonarne jak i wyjazdowe.
 • Proponujemy narzędzia kierowania personelem dla kadry zarządzającej
  • motywacyjny system wynagrodzeń
  • pozapłacowy system motywacyjny
  • badania zadowolenia pracowników
  • wartościowanie pracy
  • badanie potrzeb szkoleniowych
  • planowanie zatrudnienia
  • systemy ocen okresowych
  • rekrutacje
  • oraz inne projekty w zależności od potrzeb i życzeń klienta
 • Nasi specjaliści służą pomocą przy podejmowaniu wyboru usługi odpowiadającej Państwa potrzebom.